Locatie Vluchtoord

Waar het Belgisch vluchtoord nu precies gevestigd was, is lange tijd onderwerp geweest van discussie. Sommigen dachten dat het ten zuiden van de Graaf Florisweg, anderen ten noorden. Door een beschrijving uit de Goudsche Courant van 8 december 1914 kunnen we de verwarring nu oplossen: het kamp heeft voor een tijdje aan beide kanten van de weg gelegen!

De allereerste noodopvang gebeurde in een grote kas van de firma Steensma ten zuiden van de Graaf Florisweg. Deze lagen op een terrein tussen de huidige Ambachtsschool en waar nu de Henegouwenstraat is. Toen duidelijk werd dat de vluchtelingen langdurig zouden blijven, werden ook de net nieuw gebouwde kassen van hetzelfde bedrijf aan de overkant van de weg in gebruik genomen. De kas aan de zuidzijde bleef in gebruik als slaapzaal tot maart 1916. Dit grote terrein aan de noordelijke zijde liep door tot aan het huidige Omlooppad. Naast de 6 in gebruik zijnde kassen werden heel veel ander gebouwen en noodwoningen opgericht.

Vanaf 1916 worden er ook nog zestig Belgische militairen geïnterneerd bij het vluchtoord. Zij worden ingezet voor het bouwen van de demontabele woningen. Ze worden gehuisvest in aparte barakken aan de zuidzijde van de Graaf Florisweg op de plaats waar nu de Ambachtsschool en de huizen aan de Gravin Beatrixstraat staan. Dit grote perceel is op dat moment in gebruik als sportterrein.

In het voorjaar van 1919 verlieten de laatste vluchtelingen het kamp en werden alle houten gebouwen afgebroken. De noodwoningen werden overgebracht naar België ter vervanging van door de oorlog verwoeste huizen.

Kaart 1915

Kaart circa 1912: De kassen en huis Steensma ten zuiden van de Graaf Florisweg zijn ingetekend. Rechts van de kassen (links van de Derde Kade, nu Hovenierskade) ligt het sportterrein dat in 1911 is aangelegd).

Bouwtekeningen 1911 (links) en 1913 (rechts): In 1911 laat A. Steensma nieuwe kassen bouwen aan de Graaf Florisweg (en bestaande verplaatsen vanaf de Turfsingel). In 1913 wordt het grote kassencomplex gebouwd ten noorden van de Graaf Florisweg. Let op het slootje op de kadastrale tekening rechts (blauwe pijltje), dat goed te herkennen is op de kaart uit 1912.

Kaart 1920

Kaart circa 1932: Het Jozefpaviljoen staat links van de herkenbare kassen noordelijk van de Graaf Florisweg. De Ambachtsschool is opgericht op een deel van het sportterrein. In 1936 zal het gehele sportterrein verdwijnen als de huizen aan de Gravin Beatrixstraat worden gebouwd. De kassen aan de zuidkant van de Graaf Florisweg zullen verdwijnen in 1937 als het blok huizen tussen de Graaf Florisweg en de (nieuwe) Henegouwenstraat en Vossenburchkade wordt aangelegd.

Kaart 1957

Kaart circa 1957: De nieuwe wijk Ouwe Gouwe is grotendeels gebouwd, er is weinig meer terug te herkennen van de oorspronkelijke verkaveling.

Kaarten afkomstig van Topo Tijdreis.